1.В повечето случаи се отстранява причината, а не симптомите на заболяването, както е при медикаментозното лечение.

2.Покрива доста широк спектър от заболявания, които лекува, а при някои е единствения /например нервносензорна глухота/.

3.Няма никакви вредни странични ефекти /погледнете само съответната графа дори на безобидния Аспирин, да не говорим за някои “по-силни” лекарства/.

4.Организма се лекува цялостно, тоест лекувайки едно заболяване, вие лекувате и други, за които може дори да не подозирате.

5.В организма не се вкарва нищо, просто се подтиква да се лекува сам.

6.Лечението е простичко, абсолютно безболезнено и приятно.

7.Заменя лекарствата, но няма противопоказания за използването им, дори напротив – в определени случаи усилва техния лечебен ефект /например при някои химеотерапевтични средства в онкологията/.

Всичко това се осъществява по метода на Транскраниалната Електростимулация (ТЕС) на Защитните Механизми на Мозъка, реализиран чрез апаратите ТРАНСАИР.  В днешно време, когато лекарствените средства не са по джоба на всеки от нас и лекарствените алергии са широко разпространени, използването на безлекарствени методи за лечение е особенно привлекателно.

ПРИКАНВАМЕ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.

ТEС-терапията е високоефективен немедикаментозен метод на лечение и позволява от 2 до 5 пъти да се съкрати количеството на използваните медикаменти, включително и аналгетици, инфузионни разтвори, антибиотици, имуномодулатори, антидепресанти, някои хормонални средства и в повечето случаи (особено при леките форми на заболяванията) напълно да ги замести. В сайта е приведен списък с показания за приложението на ТЕС-терапията.