На базата на научно откритие № 237 с приоритет от 1996 г. като „Явление на селективност на транскраниалното електрическо въздействие на защитните механизми на мозъка”е патентован апарат „ENDORPHINS” реализиращ напълно безвреден метод за стимулирането на ендорфинните структури на мозъка, наречени още собствен защитен механизъм чрез излъчване на слаби импулси, работещи на тяхната квазирезонансна честота. Простичко казано ние караме организма да се лекува сам, стимулирайки защитните механизми на мозъка да работят по-интензивно.

Отзиви

ТЕС терапията – реализация на едно научно откритие