апарати

ДЕТАЙЛИ

Апаратът “ENDORPHINS” (стационарен) е с габарити: Дължина x ширина x височина = 280х114х310 мм с маса 4 кг, захранване от мрежата 220V, 50 Hz. Въздействащото значение на тока е до 5 мА. Продължителността на сеанса е от 5 до 60 минути. Предназначен е за поликлиники, болници, медицински центрове, частни кабинети и медицински учереждения от различен тип. Апаратът е силно ефективен, когато е необходимо използването на ток над 3 мА, като силни болки, ракови заболявания, алкохолизъм, наркомания и др. Управлението е лесно, с тъч-скрийн и възможност за работа в четири терапевтични режима, с възможност на честотно сканиране в квазирезонансния профил на резонансната честота, таймер-индикатор на времето и др. Отговаря на всички Европейски и международни стандарти за безопасност и е със знак СЕ.

ФУНКЦИИ
  1. Биполярни правоъгълни импулси (симетрични спрямо нулата);

Основен вид стимулация, използван в голяма част от случаите.

  1. Монополярни правоъгълни импулси (положителни спрямо нулата)

При болкови синдроми.

  1. Монополярни правоъгълни импулси с отместване на нулата (с постоянен ток)

При силни болкови синдроми, абстинентни синдроми.

  1. Постоянен ток

За локално обезболяване на кожата под електродите чрез локални обезболяващи, например лидокаин. Кожата се намазва с обезболяващо, след което с помоща на електродите се постига допълнителна инфузия в дълбочина. Използва се само преди прилагане на по-високи нива на стимулация при силни болкови синдроми и абстинентни синдроми.

ОСНОВНИ КЛИНИЧНИ ЕФИКТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АПАРАТИТЕ “ENDORPHINS”

Използването на апаратите е основано на широки количествени, експериментални и клинични

изследвания от физиолози в Русия съвместно с университетите в Далас (САЩ) и Торонто (Канада). Разработката е патентована. Изследванията са позволили да бъде определен оптималния режим на електрическо въздействие за получаване на траен ефект без използване на лекарства. Доказано е, че стимулацията в този режим довежда до избирателна активация на собствените защитни /ендорфинни/ механизми на мозъка, съществено по-интензивно от различните видове рефлексотерапия. Въздействието е физиотерапевтично, чрез пропускане на слаби импулси /1 – 5 мА/ с определена честота, през електроди поставени върху влажни възглавнички върху челото и на мастоидните израстъци на черепа. Апаратите позволяват и честотна вариация около фиксираната честота, в квазирезонансната зона на ефективност.

Преимуществата и по-високата ефективност на способа за стимулация, постигната чрез апаратите “ENDORPHINS”, определени при сравнение с руски и западни аналози са доказани.

За над 35 години работа не са наблюдавани никакви вредни странични ефекти.

АПАРАТИТЕ “ENDORPHINS”

– Са предназначени за провеждане на процедури на транскраниална електростимулация

(ТЕС-терапия) чрез накожни електроди с цел избирателна активация на защитните механизми на

главния мозък. Можем да ги нарачем още апарати за ендорфинна терапия.

– Възстановяват и активизират собствените защитни сили на организма.

– Заменят лекарствата, но при необходимост позволяват използването им като допълнително

средство.

– Съкращават сроковете на лечение с 30-40%.

– Осигуряват устойчив ефект: ремисията след един лечебен курс е от 3 месеца до няколко години.

– Имат допълнителни положителни ефекти: нормализация на теглото, съня, апетита, активация на

половите функции, подобряване работата на мозъка и паметта.

– Безопасни са, одобрени от МЗ.

– Получили са отлични отзиви от лекари и пациенти в Русия, САЩ, Канада, Израел, Холандия,

Финландия, България и др.

– Рентабилни, в частната практика се изплащат за 10-12 месеца.