1. Определяне предмета на работа
 2.  Принципи на доказателствената медицина като основа за разработка на метода и апаратурата за транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка.
 3.  Постановка на задачите по експерименталната разработка на метода за транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка.
 4.  Решение на задачите по експерименталната разработка на метода за транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка
 5. Обща характеристика на направленията на експериментално-клиническите изследвания
 6.  Експериментално-клиническа обосновка на основните направления за лечебно използване на транскраниалната електростимулация на защитните механизми на мозъка.
 7. Противопоказания за използване на ТЕС-терапията.
 8.  Апаратура за транскраниална електростимулация.
 9. Подготовка на научни кадри (кандидати и доктори на науките) в процеса на изследоване ефектите на  ТЕС.
 10. Най – новите данни за ТЕС-терапията.
 11. Общо заключение – значението на разработката и внедряването на ТЕС-терапията
 12. Научни трудове и изследвания за метода ТЕС- том1
 13. Научни трудове и изследвания за метода ТЕС- том2
 14. Научни трудове и изследвания за метода ТЕС- том3