ЛЕКАРИ

СТЕФКА ИВАНОВА

ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ

ТРАНС КРИНИАЛНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ (ТЕС ТЕРАПИЯ)

Чрез  тес терапията  и  психотерапевтични техники, които използвам помагам не само персонално, но и на цели семейства да се излекуват и подобрят психичното и физическото си здраве. След терапията и без необходимостта от лекарства те се чувстват добре и в хармония със себе си и заобикалящия ги свят.

Лечение на Психиатрични заболявания:

1.Лечение на неврологични, психически разстройства,  депресии и неврози.

2.Лечение на реактивна тревожност, синдрома на „хронична умора”, синдрома „неспокойни крака”.

3.Отстраняване на стрес с различна степен на интензивност в различни условия:

– военно професионална адаптация

– пострадали в катасрофи, техните родственици и спасители, „синдром на загубата”

– посттравматичен стрес

4.Лечение на страхова невроза и тревожност.

5.Лечение на неспокойни –хиперактивни деца

– заекване

– дислексия

6.Повишаване работоспособността на здрави хора.

7.Лечение на зависимости:

– наркотици

– алкохолизъм

– тютюнопушене

Надежда за всеки! – Като психотерапевт ежедневно се срещам с хора изпаднали в ситуации, от които не виждат изход. Чувството за непълноценност, за живот изпълнен с болка и страх са проблеми съпътстващи хората.

Д-р ТАНЯ ВАРЛАМОВА

ТРАНС КРИНИАЛНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ (ТЕС ТЕРАПИЯ)

Завършила съм медицна в Медицински унивеситет – София през 2005.
От 2006 година работя в ЮзУ „Неофит Рилски“ Благоевград.
От 2008 година специализирам Физикална и рехабилитационна медицина към Медицински университет – София с база МБАЛ Благоевград, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
От 2008 година съм Рейки Майстор.
Организирам курсове по масаж в Благоевград (дневни, вечерни и събото-неделни).

През 2009 с стартирах кабинет по рехабилитация, масаж и алтернативна терапия в Благоевград.
С ТЕС апарат работя от няколко години и аз и пациентите ми са възхитени от резултатите. Това е физиотерапевтичен апарат със широк спектър показания за определни заболявания с научно и практически доказан терапевтичен ефект.

От 2012 г. работя в САЩ