На тази страница можете да получите информация за друга апаратура и хранителни биологично активни добавки, които в съчетание с ТЕС терапията би дала добри резултати