За съвместна експлоатация на апаратите и сътрудничество , моля обърнете се към нас.
Центрове за ТЕС терапия в България:

ВМА СОФИЯ

ИСУЛ – София

д.м.,проф. Кенаров – 0898 50 30 61

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. София,

Медицински център «ЕДИ»
ул. “Лерин” 3
02/ 855 70 15
0888 763 358 д-р Ковачев

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. София,
ул. “Цар Петър” 9
0895 490 073 д-р Александров

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Перник 2300
ул. Кракра No 64
0899 95 67 07 д-р Василев
0899 95 67 17 д-р Кокалова

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Благоевград
ул. Славянска 42
МЦ „SOS травма център”
д-р Върламова
0896 78 17 38

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Благоевград
кв. Еленово
МЦ „Света Петка”
д-р Танчева
0898 66 80 02

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Варна
ул. „Илинден” 1
д-р Лора Бакърджиева
052/ 60 57 63
0887279493
e-mail: lorabak@abv.bg

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Варна
Добринка Тотева
психолог
0883501900
e-mail: dobitoteva@abv.bg

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Варна
д-р Елия Костова
0884586208  е-
mail: eliat.k@gmail.com

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Велико Търново
д-р Румяна Съботинова
0885597968  е-
mail: rumisabo@mail.bg

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Плевен
д-р Соня Дачева
0879102724

ТЕС ЦЕНТЪР
гр. Стара Загора
д-р Славев
0898214828