1. Гърчови състояния, епилепсия.

2. Травми и тумори на главния мозък, инфекционни поражения на ЦНС.

3. Хипертонична болест III стадии, хипертонични кризи.

4. Хидроцефалия.

5. Остри психически разстройства.

6. Тиреотоксикоза.

7. Мерцателна аритмия.

8 Наранена кожа в местата на поставяне на електродите.

9. Наличие на вградени електростимулатори и кардиостимулатори.

10. Възраст на пациента до 5 години. (Не защото ще навреди, а поради липсата на търпение при децата под тази възраст да останат на едно място за 30 минути.)