ТEС-терапията е високоефективен немедикаментозен метод на лечение и позволява от 2 до 5 пъти да се съкрати количеството на исползваните медикаменти, включително и аналгетици, инфузионни разтвори, антибиотици, имуномодулатори, антидепресанти, някои хормонални средства и в повечето случаи (особено при леките форми на заболяванията) напълно да ги замести. По-долу е приведен списък с показания за приложението на ТЕС-терапията.

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКОВИ СИНДРОМИ
в НЕВРОЛОГИЯТА и други области на медицината
(по данни на Санкт-Петербургския ГМУ им. акад. И.П.Павлова, ВМА, НИИЭМ, МАПО, НИИ СП им. Н.В.Склифосовского и повече от 300 лечебни заведения в Русия, страните от ОНД, Израел, България).

ТЕС-терапията премахва или намалява:

1. Множествена склероза.
2. Спондилогенни болки, радикулит, остеохондроза.
3. Главоболие с различен генезис.
4. Постоперационни болки.
5. Неврити, невралгии, ишиас.
6. Орофациални болки (тригеминити, глоссалгии).
7. Фибромиалгия.
8. Болки при деформиращи артрози.
9. Битоваи травми.
10. Болкови синдроми при заболявания на вътрешните органи.
Обезболиващиия ефект на ТЕС-терапията е съпоставим или превишава ефекта от аналгетиците, но няма вредни странични ефекти.

Нормализация на ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЯ СТАТУС

(по данни на ВМА, ГУП НИИ промышленной и морской медицины,

Института физиологии им. И.П.Павлова РАН, Института иммунологии РАМН).

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на неврологични, психически разстройства с депресии и неврози.
2. Лечение на реактивна тревожност, синдрома на „хронична умора“, синдрома  „безспокойни крака“.
3. Отстранява стрес с различна степен на интензивност в различни условия:
а) военно-професионална адаптация;
б) пострадали в масови катастрофи, техните родственици и спасители, „синдром на загубата“;
в) посттравматичен стрес.
4. Повишаване работоспособността на здорави хора.

КАРДИОЛОГИЯ
(по данни на НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Волгоградската медицинска академия, Главната военно-клиническа болница им. академика Н.Н.Бурденко).

ТЕС-терапията осъществява:

1. Нормализация на артериалното налягане:
а) при хипертонии;
б) при хипотонии;
в) при нервно-циркулационна (вегетосъдова) дистония.
2. Лечение на остър неусложнен инфаркта на миокарда:
а) ефективно обезболяване;
б) подобрение на системната и регионарна хемодинамики;
в) ускоряване зарастването на повредения миокард.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
(по данни на МАПО (СПб), Росс. Университета Дружбы Народов,

поликлинических отделений и стационаров городов России и СНГ).

ТЕС-терапията осъществява:

1. При язвена болест на стомаха и 12-пръстника, гастрити, дуоденити:
а) ликвидация на болковия синдром;
б) ускорение с 2-2,5 пъти зарастването на язвения дефект на фона на нормализация секрецията на солнта киселина и гастрина;
в) потенциране ерадикационната антихеликобактериална терапия;
г) нормализация на апетита и перисталтиката на червата;
д) нормализация на вегетативния статус;
е) профилактика на обостренията на язвената болест.
2. При токсически хепатози:
а) намаляване на цитолиза и дегенеративните изменения на хепатоцитите;
б) нормализация на антитоксичната и синтетичната функции на черния дроб.

Патология при Уши Нос Гърло

(по данни на СПб НИИ уха, горла, носа и речи, Института мозга человека РАН, ГУП НИИ промышленной и морской медицины, сурдологических центров России и СНГ)

ТEС-терапията осъществява:

1. При невросензорна глухота:
а) подoбрение или възстановяване на слуха;
б) намаляване или отстраняване на субективния шум в ушите;
в) облегчение на слухопротезирането.
2. Ликвидация на алергичните и вазомоторни ринити и тяхната профилактика.
3. Стимулация на следоперационното зарастване.
4. Облегчение протичането на Остри Респираторни Заболявания при исползоването в продромалния период.

ОФТАЛМОЛОГИЯ

(по данни на Азербайджанския НИИ офтальмологии г. Баку,Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины, г. Одесса)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на остри и хронични очни болки.
2. Лечение на спазми при акомодации и слаба миопия.
3. Достоверное повишение остротата на зрението на далечно разстояние.

НАРКОЛОГИЯ

(по данни на ВМА, МАПО (СПб), РМАПО (Москва), НИИ экспериментальной медицины РАМН, Ленинградского областного наркодиспансера, наркодиспансеров городов России и СНГ)

ТЕС-терапията при лечение на алкохолизъм,
опийна наркомания и токсикомания осъществява:

1. Лечение на абстинентния синдром.
2. Отстранява постабстинентните афективни нарушения.
3. Отстранява патологичното влечение.
4. Подобрява дезинтоксикационната функция на черния дроб.

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

(по данни на МАПО (СПб), Волгоградской медицинской академии, женских консультаций Санкт-Петербурга)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на предменструалния синдром с нормализация на хормоналния статус.
2. Стимулация на овуляцията при ендокринно безплодие.
3. Лечение на токсикози през първата половина на бременността.
4. Обезболяване при раждане.
5. Лечение на ендометриози.
6. Лечение на разстройства при климакса.
7. Лечение на дисфункционални маточни кръвотечения.

ПЕДИАТРИЯ

(по данни на МАПО (СПб), Института мозга человека РАН, НИИ уха, горла, носа и речи, Института токсикологии МЗ РФ)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Възможност за използване на електростимулацията от 5годишна възраст по всички показания, изброени в другите раздели.
2. Лечение на синдрома „дефицит на вниманието“ и хиперактивност.
3. Адаптация към доучебните и учебните учреждения.
4. Повишение имунитета на често боледуващи деца в периодите на сезонни пикове на Остри Респираторни Вирусни Инфекции.

ДЕРМАТОЛОГИЯ и КОЗМЕТОЛОГИЯ

(по данни на ВМА, МАПО (СПб), „Хэлс-Сервис“ г. Новосибирск)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на дерматози с различна локализация.
2. Ефективно отстраняване на сърбежа.
3. Лечение на повърхностна себорея.
4. Лечение (подобряване на състоянието) на псориазис.
5. Лечение на трофически язви.
6. Лечение на гнойнични поражения на кожата.
7. Намаляване чупливостта и профилактика при косопад.
8. Общо оздравяване на кожата: подобрение микроциркуляцията и трофика на кожата, нормализация на еластичността и цвета на кожата.

Лечение на ИЗГАРЯНИЯ

(по данни на центра по изгаряния в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на болковия синдром.
2. Антистресов ефект, изразяващ се в снижение нивото на катехоламини, намаляване на тревожността, подобрение на съня, нормализация работата на ЖКТ.
3. Нормализация на обмена и повишение ефективността на парентералното и ентералнотохранене.
4. Ускорение процесите на зарастване под влиянието на бета-ендорфина и соматотропния хормон.
5. Нормализация на имунитета поради активацията на Т-хелперите и НК-клетките.

ОНКОЛОГИЯ

(по данни на НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, Санкт-Петербургского городского онкодиспансера)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на острите и хронични онкологични болки.
2. Забавяна растежа на тумори с различна локализация.
3. Повишение ефективността на противотуморната химиотерапия.
4. Субъективное подобрение на самочувствието и настроението, подобрение качеството на живот на онкологично болните.

СПОРТНА медицина

(по даннни на Санкт-Петербургской Академии физической культуры им. П.Ф.Лесгафта)

ТЕС-терапията осъществява:

1. Повишение ефективността на тренировъчния процес поради:
а) подобрение поносимостта на пикови натоварвания;
б) подем на работоспособността при тренировки;
в) ускорение възстановяването след екстремални натоварвания.
2. Возможност за подобрение на спортните резултати.
3. Сваляне на стреса и отстраняване на депресии, предизвикани от спортни ситуации.
4. Подобрение и ускорение на адаптацията към часови пояси и аклиматизация.
5. Ускорение на оздравяването след спортни травми.