Показания
ТEС-терапията е високоефективен немедикаментозен метод на лечение и позволява от 2 до 5 пъти да се съкрати количеството на исползваните медикаменти, включително и аналгетици, инфузионни разтвори, антибиотици, имуномодулатори, антидепресанти, някои хормонални средства и в повечето случаи (особено при леките форми на заболяванията) напълно да ги замести. По-долу е приведен списък с показания за приложението на ТЕС-терапията.