ЕТ „Доми – Николай Арнаудски“
Изключителен дистрибутoр за Балканите
(Румъния, Сърбия и страните от бивша Югославия,
включително Словения и Македония, Албания, Гърция и Турция)
инж. Николай Арнаудски – управител
България

гр.Перник 2302

ул.“Мадара“ №6

телефон /факс
076 /60 22 00

GSM
0898 81 95 96
инж. Николай Арнаудски – управител
e-mail:   info@tesbg.com 

Венцислав Върбанов – търговски директор