Специализиран апарат за лечение на сенсо-неврална глухота (СНГ) и отосклероза!
Този модел позволява да провеждате не само обикновените процедури на ТЕС-терапия, но и реализира допълнителни възможности. С помощта на апарата е возможно:
1. Да въведета данните от аудиограмата на пациента в паметта на апарата или определите праговете на чуваемос при стандартни честоти непосредствено със самия апарат в режим на реално време;
2. Заедно с ТЕС или отделно от ТЕС да проведете процедура по акустическа стимулация на органа на слуха на пациента (т.е. да подадете акустическо натоварване – АН) с чисти тонове, с различна продължителност на звучане и интензивност на всеки тон, съответстващи на релефа на аудиограмата.
Съществуващите резултати от клиническите изследвания, потъвърдени от анализа на положителната динамика кратколатентните слухови предизвикани потенциали при пациентите с Нервно-сензорна глухота, показват висока ефективност при сочетано въздействие на ТЕС и АН – почти  75% от пациентите.
Основни характеристики:
Блок ТЕС.
Генерира биполярен импулсен ток.
Максимална величина на импулсния ток до 3 мА.
Таймер от 5 до 60 минути със стъпка 5 минути.
Режим автопроверка на работоспособността.
Блок АН.
Генерира звук с чисти тонове (има и опция полутонове), на стандартни аудиометрически честоти.
Превишение интенсивността над прага на чуваемост от 10 до 40 дБ. Продължителност на звучанието на всяка честота от 2 до 9 сек.
Параметрите за акустическа стимулация се настройват отделно за всяко ухо.
Общи технически данни.
Отделна цифрова светодиодна индикация: сила на тока, време на процедурата, продължителност на акустическото натоварване.
Скална индикация на слуховите прагове.
Зехранване: мрежово, 220 V, 50 Hz.
Габарити: 200х110х65 мм.
Маса нето: 3 кг.
Маса бруто: 7 кг.
Показания за приложение на апарата Трансаир-07 в УНГ-практиката:
1. Сенсоневрална глухота и отосклероза.
2. Субективен шум в ушите.
3. Алергични и вазомоторни ринити.
4. Рецидивиращи кръвотечения от носа.
5. Стимулация на постоперационно зарастване.
6. ОРВИ в продромалния период.
Апарата е комплектован с касета (или, по желанеи със CD-диск) със сеанс музико и психотерапия.